درج آگهی و تبلیغات ستاره دار

آگهی

گروه نقشه برداری پردیس

۱۳۲ بازدید
۲۹. اوکتوبر ۲۰۲۰ - ۵:۱۲

گروه نقشه برداری پردیس

کلیه خدمات نقشه بردای

نقشه برداری وضع موجود و

تهیه نقشه توپوگرافی
جانمایی و پیاده کردن نقشه
نقشه UTM
با تاییدیه کارشناس رسمی دادگستری
۰۹۱۲۶۴۸۹۹۳۹ مهندس برمکی