درج آگهی و تبلیغات ستاره دار

آگهی
خدمات ساختمانياجرای سقف

ترموود

۲۳۶ بازدید
۴. نومبر ۲۰۲۰ - ۱۴:۱۲

ترمووود چوبی است که ساختار سلولی اش به کمک حرارت

تغییر یافته و در نتیجه این فرایند عمر چوب افزایش پیدا می کند. در اصل ترموود، چوب ترمو یا همان چوب حرارت دیده نیز نامیده می شود که این حرارت دیدن از پوسیدگی و تاب برداشتن چوب جلوگیری می نماید.

ترمووود با توجه مقاومت بالایش در نمای ساختمان ها مورد استفاده قرار می گیرد.

چراکه نمای ساختمان در معرض شرایط جوی متفاوت و نور خورشید بوده و در نتیجه باید در آن از ابزار و مصالحی که مقاومت ویژه ای برخورار هستند استفاده نمود.

قیمت: 
ریال,۱
دیگر آگهی های آگهی دهنده