آگهی
پزشکی و سلامت
پزشکی و سلامت » تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

میکروپیپیت-سمپلرثابت-سمپلرمتغیر

۳۹ بازدید
۱۴. آذر ۱۳۹۶ - ۱:۰۴

سمپلریکی از پرکاربردی ترین وسایل در آزمایشگاههای کلینیکال و آزمایشگاههای

تحقیقاتی می باشد
سمپلرها دارای دومئل سمپلرثابت و سمپلرمتغیر می باشندوهمچنین کمپانیهای معتبری در این زمینه فعال می باشند از جمله این کمپانیها:
BRAND
GILSON
SPINREACT
Eppendorf
Dragon
Capp
سمپلرهای ثابت دارای حجمهای زیر می باشند:
سمپلرتابت ۵میکرولیتر
سمپلرتابت ۱۰میکرولیتر
میکروپیپت ۱۵میکرولیتر
سمپلرثابت ۲۰میکرولیتر
سمپلرثابت ۲۵میکرولیتر
سمپلرثابت ۵۰میکرولیتر
سمپلرثابت ۱۰۰ میکرولیتر
سمپلرثابت ۲۰۰میکرولیتر
سمپلرثابت ۲۵۰میکرولیتر
سمپلرثابت ۵۰۰میکرولیتر
سمپلرثابت ۱۰۰۰میکرولیتر
سمپلرثابت ۲۰۰۰میکرولیتر
سمپلرثابت ۵۰۰۰میکرولیتر
و سمپلرهای متغیر نیز در حجمهای زیر می باشند:
سمپلرمتغیر ۰.۱تا۲.۵میکرولیتر
سمپلرمتغیر ۰.۵تا۱۰میکرولیتر
میکروپیپت متغیر ۲تا۲۰میکرولیتر
سمپلرمتغیر ۵تا۵۰میکرولیتر
سمپلرمتغیر ۱۰تا۱۰۰میکرولیتر
سمپلرمتغیر ۲۰تا۲۰۰میکرولیتر
سمپلرمتغیر۵۰تا۲۰۰میکرولیتر
سمپلرمتغیر۱۰۰تا۱۰۰۰میکرولیتر
سمپلرمتغیر ۲۰۰تا۱۰۰۰میکرولیتر
سمپلرمتغیر ۱۰۰۰تا۵۰۰۰میکرولیتر
در هنگام کار با سمپلر باید حتما سمپلر بصورت عمودی باشد
هیچگاه نوک سمپلررا با دستمال نباید پاک کنیم
از نوک سمپلر با بالاترین کیفیت باید استفاده کنیم
در صورت نیاز به حجمها ورنجهای دیگر با کارشناسان شرکت آداک ویرا پژوه تماس حاصل فرمایید
دیگر آگهی های آگهی دهنده


بنام خداوندبخشاینده

دستگاه هات پلیت مگنت آزمایشگاهی  یا هات پلیت استیرر چیست ؟چه کارکردی دارد؟و از چه قطعات داخلی ساخته می شود؟ودرچه آزمایشگاه هایی کاربرد دارد؟

۶ روز ۵ ساعت قبل
  • تعمیرهات پلیت مگنت


بنام خداوند بخشاینده
آون خلا ء چیست؟
ازچه قطعاتی ساخته شده است؟
عملکرد داخلی آن چگونه است؟
ودرچه آزمایشگاههایی از آن استفاده می کنند؟
خشک کردن بوسیله خلاء به چه شکل است ؟

۶ روز ۶ ساعت قبل
  • فروش وتعمیرات انواع آون خلا


بنام خدا
اکسیژن متر یاDOمتر چه نوع دستگاهی بوده وبه چه شکل کارکرده ودرچه مواردی کاربرد دارد

۱ هفته ۲۳ ساعت قبل
  • تعمیر انواع اکسیژن متر


بنام خداوند بخشنده
اکسیژن متر چیست؟وروش های اندازه گیری اکسیژن حل نشده درآب چگونه بوده واز چه قطعاتی درآن استفاده می شود.

۱ هفته ۱ روز قبل
  • فروش اکسیژن متر پرتابل wtwآلمان


بسمه تعالی
?what is a mantle
شوف بالن حرارتی  یا منتل آزمایشگاهی چیست؟
 شوف بالن حرارتی یا منتل  چه نوعی از دستگاه ها می باشد واز چه قطعاتی تشکیل شده ودر چه صنایعی کاربرد دارد؟

۱ هفته ۱ روز قبل
  • شوف بالن