آگهی
آموزش
آموزش » آموزش زبان

مشاوره تلفنی-تخصصی" زبان عمومی "ارشد و دکتری و "رشته اموزش انگلیسی ارشدو دکتری

۷۲ بازدید
۲۲. اوکتوبر ۲۰۱۷ - ۲:۰۵

مشاوره تخصصی زبان عمومی ارشد و دکتری کلیه رشته ها/>مشاوره تخصصی ارشد و دکتری رشته اموزش انگلیسی
مشاوره تخصصی ازمونهای زبان ویژه جامع دکتری
مشاوره تخصصی زبان کنکور دبیرستان( طراح منحصرا زبان قلم چی)

سالاریان:
- دکتری اموزش انگلیسی دانشگاه تهران
- مدرس دانشگاه
-مولف کل کتب اموزش انگلیسی امادگی دکتری موسسات بنام (ماهان-مدرسان شریف وو...)
- طراح کل دروس رشته اموزش انگلیسی  ازمونهای دوره ای امادگی دکتری موسسات بنام
- مشاور تلفنی با پوشش کشوری
- داور مقالات کنفرانس ملی و بین المللی
ووو....
 

قیمت: 
۰ ریال
دیگر آگهی های آگهی دهنده