آگهی
صنعت
صنعت » برق صنعتی

ترموسوئیچ های شرکت Thermo

۹۸ بازدید
۲۴. ژانویه ۲۰۱۹ - ۶:۱۴

مزایای استفاده از ترموسویچ های شرکت Thermorex فرانسه :
دقت

بسیار بالا – (تا ۱٪)
مقاومت الکتریکی پایین ترمینال ها – (≤۵mΩ)
هیسترزیس پایین
رنج بسیار گسترده محصولات -۴۵ ° C تا + ۴۲۵ ° C
ارایه دهنده راه حل برای نیازهای خاص از مشتریان
دارای استاندارد ISO 9001:2008 International Standard
محصولات Thermorex مطابق با الزامات VDE، CSA (کانادا و ایالات متحده آمریکا)، Rostest و دیگر موسسات صدور گواهینامه گواهی.
قابل ذکر است این شرکت دارای استاندارد های جهانی از قبیل :
ISO 9001:2008 International Standard.‎
VDE
CSA ‪(Canada & USA)‬,
Rostest and

•ترموسوئیچ حرارتی پیچ خور ۴۶ درجه آر اس انگلیس.
•ترموسوئیچ حرارتی پیچ خور ۵۲ درجه آر اس انگلیس.
•ترموسوئیچ حرارتی پیچ خور ۵۷ درجه آر اس انگلیس.
•ترموسوئیچ حرارتی پیچ خور ۶۳ درجه آر اس انگلیس.
•ترموسوئیچ حرارتی پیچ خور ۴۶ درجه Thermorex فرانسه
•ترموسوئیچ حرارتی پیچ خور ۵۲ درجه Thermorex فرانسه.
•ترموسوئیچ حرارتی پیچ خور ۵۷ درجه Thermorex فرانسه .
•ترموسوئیچ حرارتی پیچ خور ۶۳ درجه Thermorex فرانسه.
•ترموسوئیچ حرارتی سیم دار ( داخل سیم پیچ ) ۹۰ درجه آر اس انگلیس.
•ترموسوئیچ حرارتی سیم دار ( داخل سیم پیچ ) ۹۵ درجه آر اس انگلیس.
•ترموسوئیچ حرارتی سیم دار ( داخل سیم پیچ ) ۱۱۰ درجه آر اس انگلیس.
•ترموسوئیچ حرارتی سیم دار ( داخل سیم پیچ ) ۱۳۰ درجه آر اس انگلیس.
•ترموسوئیچ حرارتی سیم دار ( داخل سیم پیچ ) ۱۴۰ درجه آر اس انگلیس.
•ترموسوئیچ حرارتی سیم دار ( داخل سیم پیچ ) ۱۵۰ درجه آر اس انگلیس.
•ترموسوئیچ حرارتی سیم دار ( داخل سیم پیچ ) ۹۰ درجه Thermorex فرانسه.
•ترموسوئیچ حرارتی سیم دار ( داخل سیم پیچ ) ۹۵ درجه Thermorex فرانسه.
•ترموسوئیچ حرارتی سیم دار ( داخل سیم پیچ ) ۱۱۰ درجه Thermorex فرانسه.
•ترموسوئیچ حرارتی سیم دار ( داخل سیم پیچ ) ۱۳۰ درجه Thermorex فرانسه.
•ترموسوئیچ حرارتی سیم دار ( داخل سیم پیچ ) ۱۴۰ درجه Thermorex فرانسه.
•ترموسوئیچ حرارتی سیم دار ( داخل سیم پیچ ) ۱۵۰ درجه Thermorex فرانسه.
•ترموسوئیچ کف خواب ( قابلمه ای ) ۴۰ درجه در حالت عادی بسته ( NC ) ان جی تی ژاپن.
•ترموسوئیچ کف خواب ( قابلمه ای ) ۶۲ درجه در حالت عادی بسته ( NC ) ان جی تی ژاپن.
•ترموسوئیچ کف خواب ( قابلمه ای ) ۶۷ درجه در حالت عادی بسته ( NC ) ان جی تی ژاپن.
•ترموسوئیچ کف خواب ( قابلمه ای ) ۷۰ درجه در حالت عادی بسته ( NC ) ان جی تی ژاپن.
•ترموسوئیچ کف خواب ( قابلمه ای ) ۷۲ درجه در حالت عادی بسته ( NC ) ان جی تی ژاپن.
•ترموسوئیچ کف خواب ( قابلمه ای ) ۷۴ درجه در حالت عادی بسته ( NC ) ان جی تی ژاپن.
•ترموسوئیچ کف خواب ( قابلمه ای ) ۱۲۰ درجه در حالت عادی بسته ( NC ) ان جی تی ژاپن.
•ترموسوئیچ کف خواب ( قابلمه ای ) ۱۳۵ درجه در حالت عادی بسته ( NC ) ان جی تی ژاپن.
•ترموسوئیچ کف خواب ( قابلمه ای ) ۱۴۰ درجه در حالت عادی بسته ( NC ) ان جی تی ژاپن.
•ترموسوئیچ کف خواب ( قابلمه ای ) ۱۵۰ درجه در حالت عادی بسته ( NC ) ان جی تی ژاپن.
•ترموسوئیچ کف خواب ( قابلمه ای ) ۲۱۰ درجه در حالت عادی بسته ( NC ) ان جی تی ژاپن.
•ترموسوئیچ کف خواب ( قابلمه ای ) ۴۰ درجه در حالت عادی بسته ( NC ‏) Thermorex فرانسه.
•ترموسوئیچ کف خواب ( قابلمه ای ) ۶۲ درجه در حالت عادی بسته ( NC ‏) Thermorex فرانسه.
•ترموسوئیچ کف خواب ( قابلمه ای ) ۶۷ درجه در حالت عادی بسته ( NC ‏) Thermorex فرانسه.
•ترموسوئیچ کف خواب ( قابلمه ای ) ۷۰ درجه در حالت عادی بسته ( NC ‏) Thermorex فرانسه.
•ترموسوئیچ کف خواب ( قابلمه ای ) ۷۲ درجه در حالت عادی بسته ( NC ‏) Thermorex فرانسه.
•ترموسوئیچ کف خواب ( قابلمه ای ) ۷۴ درجه در حالت عادی بسته ( NC ‏) Thermorex فرانسه.
•ترموسوئیچ کف خواب ( قابلمه ای ) ۱۲۰ درجه در حالت عادی بسته ( NC ‏) Thermorex فرانسه.
•ترموسوئیچ کف خواب ( قابلمه ای ) ۱۳۵ درجه در حالت عادی بسته ( NC ‏) Thermorex فرانسه.
•ترموسوئیچ کف خواب ( قابلمه ای ) ۱۴۰ درجه در حالت عادی بسته ( NC ‏) Thermorex فرانسه.
•ترموسوئیچ کف خواب ( قابلمه ای ) ۱۵۰ درجه در حالت عادی بسته ( NC ‏) Thermorex فرانسه.
•ترموسوئیچ کف خواب ( قابلمه ای ) ۲۱۰ درجه در حالت عادی بسته ( NC ‏) Thermorex فرانسه.
•ترموسوئیچ حرارتی دو کنتاکت ( باز و بسته ) ۸۵ درجه NO ‎/ NC آر اس انگلیس.
•ترموسوئیچ ریستی ( فیوز دار ) ۷۰ درجه در حالت عادی بسته ( NO ) آر اس انگلیس.
•ترموسوئیچ ریستی ( فیوز دار ) ۷۲ درجه در حالت عادی بسته ( NO ) آر اس انگلیس.
•ترموسوئیچ ریستی ( فیوز دار ) ۷۴ درجه در حالت عادی بسته ( NO ) آر اس انگلیس.
•ترموسوئیچ حرارتی دو کنتاکت ( باز و بسته ) ۸۵ درجه NO ‎/ NC آ Thermorex فرانسه.
•ترموسوئیچ ریستی ( فیوز دار ) ۷۰ درجه در حالت عادی بسته ( NO ‏) Thermorex فرانسه.
•ترموسوئیچ ریستی ( فیوز دار ) ۷۲ درجه در حالت عادی بسته ( NO ‏) Thermorex فرانسه.
•ترموسوئیچ ریستی ( فیوز دار ) ۷۴ درجه در حالت عادی بسته ( NO ‏) Thermorex فرانسه.
ترموسوئیچ قابلمه ای ۴۰ درجه نرمالی بسته آساهی ژاپن
ترموسوئیچ قابلمه ای ۵۰ درجه نرمالی بسته آساهی ژاپن
ترموسوئیچ قابلمه ای ۶۰ درجه نرمالی بسته آساهی ژاپن
ترموسوئیچ قابلمه ای ۷۰ درجه نرمالی بسته آساهی ژاپن
ترموسوئیچ قابلمه ای ۸۰ درجه نرمالی بسته آساهی ژاپن
ترموسوئیچ قابلمه ای ۹۰ درجه نرمالی بسته آساهی ژاپن
ترموسوئیچ قابلمه ای ۱۰۰ درجه نرمالی بسته آساهی ژاپن
ترموسوئیچ قابلمه ای ۱۰۵ درجه نرمالی بسته آساهی ژاپن
ترموسوئیچ قابلمه ای ۱۱۰ درجه نرمالی بسته آساهی ژاپن
ترموسوئیچ قابلمه ای ۱۲۰ درجه نرمالی بسته آساهی ژاپن
ترموسوئیچ قابلمه ای ۱۲۵ درجه نرمالی بسته آساهی ژاپن
ترموسوئیچ قابلمه ای ۱۳۰ درجه نرمالی بسته آساهی ژاپن
ترموسوئیچ قابلمه ای ۱۳۵ درجه نرمالی بسته آساهی ژاپن
ترموسوئیچ قابلمه ای ۱۴۰ درجه نرمالی بسته آساهی ژاپن
ترموسوئیچ قابلمه ای ۱۵۰ درجه نرمالی بسته آساهی ژاپن
ترموسوئیچ قابلمه ای ۱۶۰ درجه نرمالی بسته آساهی ژاپن
ترموسوئیچ قابلمه ای ۱۷۰ درجه نرمالی بسته آساهی ژاپن
ترموسوئیچ قابلمه ای ۱۸۰ درجه نرمالی بسته آساهی ژاپن
ترموسوئیچ قابلمه ای ۲۰۰ درجه نرمالی بسته آساهی ژاپن
ترموسوئیچ قابلمه ای ۲۵۰ درجه نرمالی بسته آساهی ژاپن
ترموسوئیچ قابلمه ای ۴۰ درجه نرمالی بسته Thermorex فرانسه.
ترموسوئیچ قابلمه ای ۵۰ درجه نرمالی بسته Thermorex فرانسه.
ترموسوئیچ قابلمه ای ۶۰ درجه نرمالی بسته Thermorex فرانسه.
ترموسوئیچ قابلمه ای ۷۰ درجه نرمالی بسته Thermorex فرانسه.
ترموسوئیچ قابلمه ای ۸۰ درجه نرمالی بسته Thermorex فرانسه.
ترموسوئیچ قابلمه ای ۹۰ درجه نرمالی بسته Thermorex فرانسه.
ترموسوئیچ قابلمه ای ۱۰۰ درجه نرمالی بسته Thermorex فرانسه.
ترموسوئیچ قابلمه ای ۱۰۵ درجه نرمالی بسته Thermorex فرانسه.
ترموسوئیچ قابلمه ای ۱۱۰ درجه نرمالی بسته Thermorex فرانسه.
ترموسوئیچ قابلمه ای ۱۲۰ درجه نرمالی بسته Thermorex فرانسه.
ترموسوئیچ قابلمه ای ۱۲۵ درجه نرمالی بسته Thermorex فرانسه.
ترموسوئیچ قابلمه ای ۱۳۰ درجه نرمالی بسته Thermorex فرانسه.
ترموسوئیچ قابلمه ای ۱۳۵ درجه نرمالی بسته Thermorex فرانسه.
ترموسوئیچ قابلمه ای ۱۴۰ درجه نرمالی بسته Thermorex فرانسه.
ترموسوئیچ قابلمه ای ۱۵۰ درجه نرمالی بسته Thermorex فرانسه.
ترموسوئیچ قابلمه ای ۱۶۰ درجه نرمالی بسته آ Thermorex فرانسه.
ترموسوئیچ قابلمه ای ۱۷۰ درجه نرمالی بسته Thermorex فرانسه.
ترموسوئیچ قابلمه ای ۱۸۰ درجه نرمالی بسته Thermorex فرانسه.
ترموسوئیچ قابلمه ای ۲۰۰ درجه نرمالی بسته Thermorex فرانسه.
ترموسوئیچ قابلمه ای ۲۵۰ درجه نرمالی بسته Thermorex فرانسه.

دیگر آگهی های آگهی دهنده


شرکت ماندگار بسپار فجر آسیا با بیش از ۲۰ سال فعالیت در صنعت کامپوزیت ایران ارائه دهنده طیف وسیعی از مواد اولیه صنعت کامپوزیت شامل موارد زیر میباشد: 
رزین های پلی استر، وینیل استر، اپوکسی، سیلیکون، پلی یورتان

۷ ساعت ۷ دقیقه قبل
 • مواد اولیه صنعت کامپوزیت و فایبر گلاس


مرکز فروش انواع لامپ های پزشکی – دندان پزشکی –آزمایشگاهی – فتوتراپی – سیالکتیک – اولتراویولت – صنعتی – سیگنال – هالوژن – عکاسی – گلخانه ای – آکواریوم و کم مصرف ( مارک های اسرام آلمان osram – لی تونگ هنگ کنگ – فیلیپس هلند ) 

۹ ساعت ۴۲ ثانیه قبل
 • لامپهای تخصصی جراحی.دندان پزشکی.صنعتی .رادیولوژی.فیزیوتراپی.آزمایشگاهی آشپزخانه
 • لامپهای تخصصی جراحی.دندان پزشکی.صنعتی .رادیولوژی.فیزیوتراپی.آزمایشگاهی آشپزخانه
 • لامپهای تخصصی جراحی.دندان پزشکی.صنعتی .رادیولوژی.فیزیوتراپی.آزمایشگاهی آشپزخانه
 • لامپهای تخصصی جراحی.دندان پزشکی.صنعتی .رادیولوژی.فیزیوتراپی.آزمایشگاهی آشپزخانه
 • لامپهای تخصصی جراحی.دندان پزشکی.صنعتی .رادیولوژی.فیزیوتراپی.آزمایشگاهی آشپزخانه
 • لامپهای تخصصی جراحی.دندان پزشکی.صنعتی .رادیولوژی.فیزیوتراپی.آزمایشگاهی آشپزخانه
 • لامپهای تخصصی جراحی.دندان پزشکی.صنعتی .رادیولوژی.فیزیوتراپی.آزمایشگاهی آشپزخانه
 • لامپهای تخصصی جراحی.دندان پزشکی.صنعتی .رادیولوژی.فیزیوتراپی.آزمایشگاهی آشپزخانه
 • لامپهای تخصصی جراحی.دندان پزشکی.صنعتی .رادیولوژی.فیزیوتراپی.آزمایشگاهی آشپزخانه


فروش پنل خورشیدی - پک های خورشیدی همراه و ساخت پکهای خورشیدی بر طبق خواست .سفارش و کاربرد شما.همراه با چراغ قوه شارژر همراه .

۹ ساعت ۲ دقیقه قبل
 • پکهای خورشیدی عشایری, کوهنوردی و شارژرخورشیدی موبایل
 • پکهای خورشیدی عشایری, کوهنوردی و شارژرخورشیدی موبایل
 • پکهای خورشیدی عشایری, کوهنوردی و شارژرخورشیدی موبایل
 • پکهای خورشیدی عشایری, کوهنوردی و شارژرخورشیدی موبایل
 • پکهای خورشیدی عشایری, کوهنوردی و شارژرخورشیدی موبایل
 • پکهای خورشیدی عشایری, کوهنوردی و شارژرخورشیدی موبایل
 • پکهای خورشیدی عشایری, کوهنوردی و شارژرخورشیدی موبایل


سمیکرون , دیود , تریستور , آی جی بی تی , پل دیود , ماژول , درایو , دیسکی , کابلی , دوبل دیود , دوبل تریستور , semikron
کلینیک برق بین الملل توزیع کننده ملزومات برق و الکترونیک صنعتی

۴ روز ۳ ساعت قبل
 • دیود و تریستور semikron


کلینیک برق تامین کننده و توزیع‏ کننده محصولات AB آلمان و ARCOL انگلیس و OHMIT و VISHAY SPECTROL انگلیس و MEGATRON فرانسه و VOLBOFF چین و YESO تایوان در ایران، آمادگی خود را جهت ارائه انواع سلف‎های اهمی در زمینه‎های زیر اعلام می‎دارد.

۴ روز ۳ ساعت قبل
 • ولوم , پتانسیومتر , تک دور , ده دور , هرزگرد


کلینیک برق بین الملل توزیع کننده ملزومات برق و الکترونیک صنعتی

کلینیک برق پخش کننده و توزیع کننده انواع ابزار دقیق پرتابل و تابلویی آمادگی خود را جهت ارائه انواع لوازم اندازه گیری اعلام میدارد

انواع کلمپ ۱۰۰۰ آمپر

۲ هفته ۵ روز قبل
 • انواع لوازم اندازه گیری-ارت سنج-متر لیزری


 

۲ هفته ۶ روز قبل
 • صنایع برق و الکترونی


با استفاده از استابلایزرهای گروه صنعتی TBM دیگر نگران نوسان برق و خسارت های ناشی از آن نباشید
 دارای ۲ سال گارانتی و خدمات پس از فروش
آدرس : تهران خیابان ولیعصر روبروی پارک ساعی برج سپهر ساعی واحد ۹۰۱

۳ هفته ۳ روز قبل
 • استابلایز گروه صنعتی TBMقابل استفاده برای باغ ویلا ها


محصولات پرفروش وقیمت مناسب بازرگانی چسب چی

۱_ نوارچسب کریستال ۵سانتی متر ۹۰ یارد جانسون _ مناسب برای بسته بندی زیر وروی کارتن باوزن ۲۰ کیلو

۴ هفته ۷ ساعت قبل
 • لیست قیمت محصولات چسب بازر گانی چسب چی
 • لیست قیمت محصولات چسب بازر گانی چسب چی


دوربین لامپی ۳۶۰ درجه WIFI رم خور دارای تصویر پانورامای فول اچ دی ۳۶۰ درجه با زاویه دید بسیار وسیع ، دارای قابلیت ضبط صدای با کیفیت و امکان مکالمه دو طرفه‌ی اینترنتی، با نمای تصویر بسیار گسترده به همراه قابلیت انتقال تصویر وای فای و انتقال تصویر ا

۳ ماه ۲ هفته قبل
 • دوربین لامپی 360 درجه وای فای
 • دوربین لامپی 360 درجه وای فای
 • دوربین لامپی 360 درجه وای فای