آگهی
صنعت
صنعت » برق صنعتی

ترموسوئیچ های شرکت Thermo

۴۵ بازدید
۲۴. ژانویه ۲۰۱۹ - ۶:۱۴

مزایای استفاده از ترموسویچ های شرکت Thermorex فرانسه :
دقت

بسیار بالا – (تا ۱٪)
مقاومت الکتریکی پایین ترمینال ها – (≤۵mΩ)
هیسترزیس پایین
رنج بسیار گسترده محصولات -۴۵ ° C تا + ۴۲۵ ° C
ارایه دهنده راه حل برای نیازهای خاص از مشتریان
دارای استاندارد ISO 9001:2008 International Standard
محصولات Thermorex مطابق با الزامات VDE، CSA (کانادا و ایالات متحده آمریکا)، Rostest و دیگر موسسات صدور گواهینامه گواهی.
قابل ذکر است این شرکت دارای استاندارد های جهانی از قبیل :
ISO 9001:2008 International Standard.‎
VDE
CSA ‪(Canada & USA)‬,
Rostest and

•ترموسوئیچ حرارتی پیچ خور ۴۶ درجه آر اس انگلیس.
•ترموسوئیچ حرارتی پیچ خور ۵۲ درجه آر اس انگلیس.
•ترموسوئیچ حرارتی پیچ خور ۵۷ درجه آر اس انگلیس.
•ترموسوئیچ حرارتی پیچ خور ۶۳ درجه آر اس انگلیس.
•ترموسوئیچ حرارتی پیچ خور ۴۶ درجه Thermorex فرانسه
•ترموسوئیچ حرارتی پیچ خور ۵۲ درجه Thermorex فرانسه.
•ترموسوئیچ حرارتی پیچ خور ۵۷ درجه Thermorex فرانسه .
•ترموسوئیچ حرارتی پیچ خور ۶۳ درجه Thermorex فرانسه.
•ترموسوئیچ حرارتی سیم دار ( داخل سیم پیچ ) ۹۰ درجه آر اس انگلیس.
•ترموسوئیچ حرارتی سیم دار ( داخل سیم پیچ ) ۹۵ درجه آر اس انگلیس.
•ترموسوئیچ حرارتی سیم دار ( داخل سیم پیچ ) ۱۱۰ درجه آر اس انگلیس.
•ترموسوئیچ حرارتی سیم دار ( داخل سیم پیچ ) ۱۳۰ درجه آر اس انگلیس.
•ترموسوئیچ حرارتی سیم دار ( داخل سیم پیچ ) ۱۴۰ درجه آر اس انگلیس.
•ترموسوئیچ حرارتی سیم دار ( داخل سیم پیچ ) ۱۵۰ درجه آر اس انگلیس.
•ترموسوئیچ حرارتی سیم دار ( داخل سیم پیچ ) ۹۰ درجه Thermorex فرانسه.
•ترموسوئیچ حرارتی سیم دار ( داخل سیم پیچ ) ۹۵ درجه Thermorex فرانسه.
•ترموسوئیچ حرارتی سیم دار ( داخل سیم پیچ ) ۱۱۰ درجه Thermorex فرانسه.
•ترموسوئیچ حرارتی سیم دار ( داخل سیم پیچ ) ۱۳۰ درجه Thermorex فرانسه.
•ترموسوئیچ حرارتی سیم دار ( داخل سیم پیچ ) ۱۴۰ درجه Thermorex فرانسه.
•ترموسوئیچ حرارتی سیم دار ( داخل سیم پیچ ) ۱۵۰ درجه Thermorex فرانسه.
•ترموسوئیچ کف خواب ( قابلمه ای ) ۴۰ درجه در حالت عادی بسته ( NC ) ان جی تی ژاپن.
•ترموسوئیچ کف خواب ( قابلمه ای ) ۶۲ درجه در حالت عادی بسته ( NC ) ان جی تی ژاپن.
•ترموسوئیچ کف خواب ( قابلمه ای ) ۶۷ درجه در حالت عادی بسته ( NC ) ان جی تی ژاپن.
•ترموسوئیچ کف خواب ( قابلمه ای ) ۷۰ درجه در حالت عادی بسته ( NC ) ان جی تی ژاپن.
•ترموسوئیچ کف خواب ( قابلمه ای ) ۷۲ درجه در حالت عادی بسته ( NC ) ان جی تی ژاپن.
•ترموسوئیچ کف خواب ( قابلمه ای ) ۷۴ درجه در حالت عادی بسته ( NC ) ان جی تی ژاپن.
•ترموسوئیچ کف خواب ( قابلمه ای ) ۱۲۰ درجه در حالت عادی بسته ( NC ) ان جی تی ژاپن.
•ترموسوئیچ کف خواب ( قابلمه ای ) ۱۳۵ درجه در حالت عادی بسته ( NC ) ان جی تی ژاپن.
•ترموسوئیچ کف خواب ( قابلمه ای ) ۱۴۰ درجه در حالت عادی بسته ( NC ) ان جی تی ژاپن.
•ترموسوئیچ کف خواب ( قابلمه ای ) ۱۵۰ درجه در حالت عادی بسته ( NC ) ان جی تی ژاپن.
•ترموسوئیچ کف خواب ( قابلمه ای ) ۲۱۰ درجه در حالت عادی بسته ( NC ) ان جی تی ژاپن.
•ترموسوئیچ کف خواب ( قابلمه ای ) ۴۰ درجه در حالت عادی بسته ( NC ‏) Thermorex فرانسه.
•ترموسوئیچ کف خواب ( قابلمه ای ) ۶۲ درجه در حالت عادی بسته ( NC ‏) Thermorex فرانسه.
•ترموسوئیچ کف خواب ( قابلمه ای ) ۶۷ درجه در حالت عادی بسته ( NC ‏) Thermorex فرانسه.
•ترموسوئیچ کف خواب ( قابلمه ای ) ۷۰ درجه در حالت عادی بسته ( NC ‏) Thermorex فرانسه.
•ترموسوئیچ کف خواب ( قابلمه ای ) ۷۲ درجه در حالت عادی بسته ( NC ‏) Thermorex فرانسه.
•ترموسوئیچ کف خواب ( قابلمه ای ) ۷۴ درجه در حالت عادی بسته ( NC ‏) Thermorex فرانسه.
•ترموسوئیچ کف خواب ( قابلمه ای ) ۱۲۰ درجه در حالت عادی بسته ( NC ‏) Thermorex فرانسه.
•ترموسوئیچ کف خواب ( قابلمه ای ) ۱۳۵ درجه در حالت عادی بسته ( NC ‏) Thermorex فرانسه.
•ترموسوئیچ کف خواب ( قابلمه ای ) ۱۴۰ درجه در حالت عادی بسته ( NC ‏) Thermorex فرانسه.
•ترموسوئیچ کف خواب ( قابلمه ای ) ۱۵۰ درجه در حالت عادی بسته ( NC ‏) Thermorex فرانسه.
•ترموسوئیچ کف خواب ( قابلمه ای ) ۲۱۰ درجه در حالت عادی بسته ( NC ‏) Thermorex فرانسه.
•ترموسوئیچ حرارتی دو کنتاکت ( باز و بسته ) ۸۵ درجه NO ‎/ NC آر اس انگلیس.
•ترموسوئیچ ریستی ( فیوز دار ) ۷۰ درجه در حالت عادی بسته ( NO ) آر اس انگلیس.
•ترموسوئیچ ریستی ( فیوز دار ) ۷۲ درجه در حالت عادی بسته ( NO ) آر اس انگلیس.
•ترموسوئیچ ریستی ( فیوز دار ) ۷۴ درجه در حالت عادی بسته ( NO ) آر اس انگلیس.
•ترموسوئیچ حرارتی دو کنتاکت ( باز و بسته ) ۸۵ درجه NO ‎/ NC آ Thermorex فرانسه.
•ترموسوئیچ ریستی ( فیوز دار ) ۷۰ درجه در حالت عادی بسته ( NO ‏) Thermorex فرانسه.
•ترموسوئیچ ریستی ( فیوز دار ) ۷۲ درجه در حالت عادی بسته ( NO ‏) Thermorex فرانسه.
•ترموسوئیچ ریستی ( فیوز دار ) ۷۴ درجه در حالت عادی بسته ( NO ‏) Thermorex فرانسه.
ترموسوئیچ قابلمه ای ۴۰ درجه نرمالی بسته آساهی ژاپن
ترموسوئیچ قابلمه ای ۵۰ درجه نرمالی بسته آساهی ژاپن
ترموسوئیچ قابلمه ای ۶۰ درجه نرمالی بسته آساهی ژاپن
ترموسوئیچ قابلمه ای ۷۰ درجه نرمالی بسته آساهی ژاپن
ترموسوئیچ قابلمه ای ۸۰ درجه نرمالی بسته آساهی ژاپن
ترموسوئیچ قابلمه ای ۹۰ درجه نرمالی بسته آساهی ژاپن
ترموسوئیچ قابلمه ای ۱۰۰ درجه نرمالی بسته آساهی ژاپن
ترموسوئیچ قابلمه ای ۱۰۵ درجه نرمالی بسته آساهی ژاپن
ترموسوئیچ قابلمه ای ۱۱۰ درجه نرمالی بسته آساهی ژاپن
ترموسوئیچ قابلمه ای ۱۲۰ درجه نرمالی بسته آساهی ژاپن
ترموسوئیچ قابلمه ای ۱۲۵ درجه نرمالی بسته آساهی ژاپن
ترموسوئیچ قابلمه ای ۱۳۰ درجه نرمالی بسته آساهی ژاپن
ترموسوئیچ قابلمه ای ۱۳۵ درجه نرمالی بسته آساهی ژاپن
ترموسوئیچ قابلمه ای ۱۴۰ درجه نرمالی بسته آساهی ژاپن
ترموسوئیچ قابلمه ای ۱۵۰ درجه نرمالی بسته آساهی ژاپن
ترموسوئیچ قابلمه ای ۱۶۰ درجه نرمالی بسته آساهی ژاپن
ترموسوئیچ قابلمه ای ۱۷۰ درجه نرمالی بسته آساهی ژاپن
ترموسوئیچ قابلمه ای ۱۸۰ درجه نرمالی بسته آساهی ژاپن
ترموسوئیچ قابلمه ای ۲۰۰ درجه نرمالی بسته آساهی ژاپن
ترموسوئیچ قابلمه ای ۲۵۰ درجه نرمالی بسته آساهی ژاپن
ترموسوئیچ قابلمه ای ۴۰ درجه نرمالی بسته Thermorex فرانسه.
ترموسوئیچ قابلمه ای ۵۰ درجه نرمالی بسته Thermorex فرانسه.
ترموسوئیچ قابلمه ای ۶۰ درجه نرمالی بسته Thermorex فرانسه.
ترموسوئیچ قابلمه ای ۷۰ درجه نرمالی بسته Thermorex فرانسه.
ترموسوئیچ قابلمه ای ۸۰ درجه نرمالی بسته Thermorex فرانسه.
ترموسوئیچ قابلمه ای ۹۰ درجه نرمالی بسته Thermorex فرانسه.
ترموسوئیچ قابلمه ای ۱۰۰ درجه نرمالی بسته Thermorex فرانسه.
ترموسوئیچ قابلمه ای ۱۰۵ درجه نرمالی بسته Thermorex فرانسه.
ترموسوئیچ قابلمه ای ۱۱۰ درجه نرمالی بسته Thermorex فرانسه.
ترموسوئیچ قابلمه ای ۱۲۰ درجه نرمالی بسته Thermorex فرانسه.
ترموسوئیچ قابلمه ای ۱۲۵ درجه نرمالی بسته Thermorex فرانسه.
ترموسوئیچ قابلمه ای ۱۳۰ درجه نرمالی بسته Thermorex فرانسه.
ترموسوئیچ قابلمه ای ۱۳۵ درجه نرمالی بسته Thermorex فرانسه.
ترموسوئیچ قابلمه ای ۱۴۰ درجه نرمالی بسته Thermorex فرانسه.
ترموسوئیچ قابلمه ای ۱۵۰ درجه نرمالی بسته Thermorex فرانسه.
ترموسوئیچ قابلمه ای ۱۶۰ درجه نرمالی بسته آ Thermorex فرانسه.
ترموسوئیچ قابلمه ای ۱۷۰ درجه نرمالی بسته Thermorex فرانسه.
ترموسوئیچ قابلمه ای ۱۸۰ درجه نرمالی بسته Thermorex فرانسه.
ترموسوئیچ قابلمه ای ۲۰۰ درجه نرمالی بسته Thermorex فرانسه.
ترموسوئیچ قابلمه ای ۲۵۰ درجه نرمالی بسته Thermorex فرانسه.

دیگر آگهی های آگهی دهنده


رگلاژ شیشه سکوریت , ۰۹۱۲۱۲۷۹۰۲۳

۱ هفته ۵ روز قبل
 • رگلاژ شیشه میرال مغازه 09121279023


شرکت نوآوران پایش
نمایندگی انحصاری دستگاه های ارتعاش سنج تک کانالهvibpro V2 , دوکاناله vibpro v4
با قابلیت بالانس نمایش سیگنال های FFT و قابلیت روت بندی و آنالیز مدال ( تست ضربه )

۲ هفته ۱ روز قبل
 • ارتعاش سنج دوگانه vibpro V2 ,vibpro V4


برق صنعتی کارخانه جات  
کلیه امور تاسیسات برقی
کنترل plc و ابزار دقیق،مدارهای فرمان قدرت:
دیژنکتور- ترانس های ۶kv و ۲۰kv- سرکابل زنی قدرت فشار قوی
انتقال خطوط قدرت از پست اصلی برق به پست کاخانه

۳ هفته ۱ روز قبل
 • برق صنعتی کارخانجات


ب-اگر نیاز به بهینه سازی مصرف انرژی و کاهش هزینه ،حداقل تا ۲۰ درصد را دارید و اینکه چطور هزینه برق مصرفی تان خیلی مناسب تر از این حالت باشد؟

۳ هفته ۱ روز قبل
 • بهینه سازی مصرف انرژی


نام محصول

SAFETY SHUT OFF VALVES

SIZE/CLASS RANGE : 2 -12 INCH ANSI 150-300-600-900

COMPLETE ACCORDANCE WITH IGS-IN-301

FARA TOSE’E DANIEL HAS BEEN REGISTERED IN NIGC VENDOR LIST

 

۳ هفته ۳ روز قبل
 • خرید شیر شات اف
 • خرید شیر شات اف
 • خرید شیر شات اف
 • خرید شیر شات اف


دوربین لامپی ۳۶۰ درجه WIFI رم خور دارای تصویر پانورامای فول اچ دی ۳۶۰ درجه با زاویه دید بسیار وسیع ، دارای قابلیت ضبط صدای با کیفیت و امکان مکالمه دو طرفه‌ی اینترنتی، با نمای تصویر بسیار گسترده به همراه قابلیت انتقال تصویر وای فای و انتقال تصویر ا

۳ هفته ۴ روز قبل
 • دوربین لامپی 360 درجه وای فای
 • دوربین لامپی 360 درجه وای فای
 • دوربین لامپی 360 درجه وای فای


فروش انواع برند های تجهیزات اعلان حریق ادرس پذیر و متعارف در برند های ایرانی و خارجی

سنس، اریاک، تسلا
اپولو، زیمنس، یونی پاس، زتا

۳ هفته ۴ روز قبل
 • فروش تجهیزات اعلام حریق
 • فروش تجهیزات اعلام حریق
 • فروش تجهیزات اعلام حریق


بهترین انواع دزدگیرهای اماکن جدید با تلفن کننده خط ثابت و سیم کارتی با امکانات گسترده , دقیق و قیمت مناسب و نصب در محل ,انواع سیستمهای ضد سرقت منزل و مغازه , سیستمهای امنیتی و اعلام سرقت فروشگاهها و اداراه ها، دزدگیر اماکن فایروال، دزدگیر اماکن کل

۳ هفته ۴ روز قبل
 • فروش تجهیزات دزدگیر اماکن
 • فروش تجهیزات دزدگیر اماکن
 • فروش تجهیزات دزدگیر اماکن
 • فروش تجهیزات دزدگیر اماکن


فروش هارد دیسک دوربین مداربسته، کابل دوربین مدار بسته از نوع کابل های کواکسیال RG59، RG6 و RG11، مانیتور دوربین مداربسته، منبع تغذیه دوربین مداربسته، تستر دوربین مداربسته، پایه نصب و کاور دوربین مداربسته، مدیا کانورتر دوربین مداربسته، میکروفون دور

۳ هفته ۵ روز قبل
 • فروش تجهیزات جانبی دوربین مدار بسته
 • فروش تجهیزات جانبی دوربین مدار بسته


تامین قطعات در زمینه‌ی دوربین مدار بسته (خدمات نصب و گارانتی) ، انواع دوربین مداربسته IP، دوربین مداربسته HD، دوربین مداربسته HDTVI، دوربین مداربسته HDCVI، دوربین مداربسته AHD، دوربین مدار بسته بیسیم، دوربین مخفی، دستگاه DVR و NVR، لوازم جانبی دور

۳ هفته ۵ روز قبل
 • فروش دوربین مدار بسته
 • فروش دوربین مدار بسته
 • فروش دوربین مدار بسته
 • فروش دوربین مدار بسته


آمپر متر کلمپی دیجیتال کیوریتسو ۲۰۰۳اِی (AC/DC Digital Clamp Meters KEW 2003A)  قابلیت اندازه گیری جریان AC و DC تا ۲۰۰۰ آمپر بدون قطع کابل را دارا می باشد.

۳ هفته ۶ روز قبل
 • آمپرمتر 2003A کیوریتسو
 • آمپرمتر 2003A کیوریتسو
 • آمپرمتر 2003A کیوریتسو