آگهی
استخدام
استخدام » استخدام خصوصی

جذب ویزیتور حرفه ای جهت کار در استان اصفهان

۲۰۴۷ بازدید
۲۶. اوکتوبر ۲۰۱۷ - ۲:۳۱

کارگزاری اپلیکیشن موبایل "شهر پلاس" در استان اصفهان، به تعداد

محدودی ویزیتور حرفه ای (آقا و خانم)، جهت بازاریابی حضوری، در شهرهای "نجف آباد"، "شاهین شهر"، "گلپایگان"، "خوانسار" و "خوراسگان" نیازمند است.تلفن تماس: ۰۹۲۲۷۳۲۵۶۴۵
دیگر آگهی های آگهی دهنده


گروه تولیدی هیدنارت برای تکمیل پرسنل خود به تعدادی کارگر خانم جهت کار در کارگاه نجاری واقع در شهرک صنعتی خاوران نیازمند است.
جهت کسب اطلاعات: ۰۹۲۲۵۳۹۶۰۵۹-۰۲۱۵۵۰۶۳۶۷۲

۱ ساعت ۲۱ دقیقه قبل
 • استخدام تعدادی کارگر خانم جهت کار در کارگاه چوب


گروه تولیدی هیدنارت به تعدادی رنگ کار نیمه ماهر در کارگاه نجاری واقع در شهرک صنعتی خاوران سایت درودگران نیازمند است.
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس بگیرید:
۰۲۱۵۵۰۶۳۶۷۲-۰۹۲۲۵۳۹۶۰۵۹

۱ روز ۱ ساعت قبل
 • استخدام تعدادی رنگ کار نیمه ماهر در کارگاه نجاری


گروه تولیدی هیدنارت برای تکمیل پرسنل خود به تعدادی کارگر خانم جهت کار در کارگاه نجاری واقع در شهرک صنعتی خاوران نیازمند است.
جهت کسب اطلاعات: ۰۹۲۲۵۳۹۶۰۵۹-۰۲۱۵۵۰۶۳۶۷۲

۱ روز ۱ ساعت قبل
 • استخدام تعدادی کارگر خانم جهت کار در کارگاه چوب


هیدنارت برای تکمیل پرسنل خود به تعدادی رنگ کار نیمه ماهر در
کارگاه نجاری واقع در شهرک صنعتی خاوران  نیازمند است.
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس بگیرید:
۰۲۱۵۵۰۶۳۶۷۲-۰۹۲۲۵۳۹۶۰۵۹

۴ روز ۱ ساعت قبل
 • به تعدادی رنگ کار نیمه ماهر در کارگاه چوب نیازمندیم


جهت کسب اطلاعات با شماره های زیر تماس بگیرید: ۰۹۲۲۵۳۹۶۰۵۹-۰۲۱۵۵۰۶۳۶۷۲
گروه تولیدی هیدنارت برای تکمیل پرسنل خود به تعدادی کارگر خانم جهت کار در کارگاه نجاری واقع در شهرک صنعتی خاوران نیازمند است.
جهت تماس: ۰۹۲۲۵۳۹۶۰۵۹-۰۲۱۵۵۰۶۳۶۷۲

۴ روز ۱ ساعت قبل
 • تعدادی کارگر خانم در کارگاه چوب


گروه تولیدی هیدنارت برای تکمیل پرسنل خود به تعدادی کارگر خانم جهت کار در کارگاه نجاری واقع در شهرک صنعتی خاوران نیازمند است.
جهت کسب اطلاعات: ۰۹۲۲۵۳۹۶۰۵۹-۰۲۱۵۵۰۶۳۶۷۲

۵ روز ۱ ساعت قبل
 • استخدام تعدادی کارگر خانم جهت کار در کارگاه چوب


گروه تولیدی هیدنارت به تعدادی رنگ کار نیمه ماهر در کارگاه نجاری واقع در شهرک صنعتی خاوران سایت درودگران نیازمند است.
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس بگیرید:
۰۲۱۵۵۰۶۳۶۷۲-۰۹۲۲۵۳۹۶۰۵۹

۵ روز ۲ ساعت قبل
 • استخدام تعدادی رنگ کار نیمه ماهر در کارگاه نجاری


گروه هیدنارت دعوت به همکاری مینماید.
به  تعدادی رنگ کار نیمه ماهر در کارگاه چوب واقع در شهرک صنعتی خاوران نیازمندیم.
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس بگیرید:
۰۲۱۵۵۰۶۳۶۷۲-۰۹۲۲۵۳۹۶۰۵۹

۶ روز ۱ ساعت قبل
 • به تعدادی رنگ کار نیمه ماهر آقا در کارگاه چوب نیازمندیم


گروه تولیدی هیدنارت برای تکمیل پرسنل خود به تعدادی کارگر خانم جهت کار در کارگاه نجاری واقع در شهرک صنعتی خاوران نیازمند است.
جهت کسب اطلاعات: ۰۹۲۲۵۳۹۶۰۵۹-۰۲۱۵۵۰۶۳۶۷۲

۶ روز ۲ ساعت قبل
 • تعدادی کارگر خانم جهت کار در کارگاه چوب نیازمندیم


به تعدادی رنگ کار نیمه ماهر در کارگاه چوب واقع در شهرک صنعتی خاوران نیازمندیم.
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس بگیرید:
۰۲۱۵۵۰۶۳۶۷۲-۰۹۲۲۵۳۹۶۰۵۹

۱ هفته ۱ ساعت قبل
 • استخدام تعدادی رنگ کار نیمه ماهر آقا در کارگاه چوب


هیدنارت برای تکمیل پرسنل خود به تعدادی کارگر خانم جهت کار در کارگاه نجاری واقع در شهرک صنعتی خاوران نیازمند است.
تماس با شماره: ۰۹۲۲۵۳۹۶۰۵۹-۰۲۱۵۵۰۶۳۶۷۲

۱ هفته ۱ ساعت قبل
 • استخدام تعدادی کارگر خانم جهت کار در کارگاه چوب


به تعدادی کارگر خانم جهت کار در کارگاه نجاری در شهرک صنعتی خاوران نیازمندیم.
تماس با شماره: ۰۹۲۲۵۳۹۶۰۵۹-۰۲۱۵۵۰۶۳۶۷۲

۱ هفته ۲ روز قبل
 • تعدادی کارگر ساده خانم جهت کارگاه چوب


به تعدادی رنگ کار نیمه ماهر در کارگاه چوب واقع در شهرک صنعتی خاوران نیازمندیم.
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس بگیرید:
۰۲۱۵۵۰۶۳۶۷۲-۰۹۲۲۵۳۹۶۰۵۹

۱ هفته ۲ روز قبل
 • استخدام تعدادی رنگ کار نیمه ماهر در کارگاه چوب


برای کارگاه نجاری واقع در شهرک صنعتی خاوران به تعدادی رنگ کار نیمه ماهر نیازمندیم. (با حقوق و مزایا)
شماره تماس:۰۹۲۲۵۳۹۶۰۵۹-۰۲۱۶۳۶۷۲

۱ هفته ۴ روز قبل
 • استخدام تعدادی رنگ کار نیمه ماهر برای کارگاه نجاری


به تعدادی کارگر خانم جهت کار در کارگاه نجاری در شهرک صنعتی خاوران نیازمندیم.
تماس با شماره: ۰۹۲۲۵۳۹۶۰۵۹-۰۲۱۵۵۰۶۳۶۷۲

۱ هفته ۴ روز قبل
 • تعدادی کارگر ساده خانم جهت کارگاه چوب


به تعدادی کارگر خانم جهت کار در کارگاه چوب واقع در شهرک صنعتی خاوران نیازمندیم
تماس: ۰۹۲۲۵۳۹۶۰۵۹-۰۲۱۵۵۰۶۳۶۷۲

۱ هفته ۶ روز قبل
 • به تعدادی کارگر زن نیازمندیم


به تعدادی رنگ کار نیمه ماهر جهت کار در کارگاه چوب واقع در شهرک صنعتی خاوران نیازمندیم.
جهت کسب اطلاعا با شماره های زیر تماس بگیرید:
۰۹۲۲۵۳۹۶۰۵۹-۰۲۱۵۵۰۶۳۶۷۲

۲ هفته ۱۰ دقیقه قبل
 • تعدادی رنک کار نیمه ماهر


تعدادی کارگر ساده جهت کار در کارگاه نجاری در شهرک صنعتی خاوران واقع در سایت درودگران نیازمندیم.

تماس:۰۹۲۲۵۳۹۶۰۵۹-۰۲۱۵۵۰۶۳۶۷۲
....................................................................

۲ هفته ۵ روز قبل
 • کارگر ساده جهت کار در کارگاه نجاری


هیدنارت به تعدادی رنگکار نیمه ماهر برای کار در کارگاه نجاری نیازمند است از علاقه مندان دعوت به عمل می آید.

جهت کسب اطلاعات با شماره های زیر تماس بگیرید:
۰۹۲۲۵۳۹۶۰۵۹-۰۲۱۵۵۰۶۳۶۷۲

۲ هفته ۵ روز قبل
 • تعدادی رنگ کار نیمه ماهر در کارگاه نجاری نیازمندیم


تعدادی کارگر ساده جهت کار در کارگاه نجاری در شهرک صنعتی خاوران واقع در سایت درودگران نیازمندیم.

تماس:۰۹۲۲۵۳۹۶۰۵۹-۰۲۱۵۵۰۶۳۶۷۲

۲ هفته ۶ روز قبل
 • کارگر ساده جهت کار در کارگاه نجاری


به تعدادی رنگ کار نیمه ماهر جهت کار در کارگاه نجاری در شهرک صنعتی خاوران نیازمندیم.
تماس با شماره های: ۰۹۲۲۵۳۹۶۰۵۹-۰۲۱۵۵۰۶۳۶۷۲

۲ هفته ۶ روز قبل
 • استخدام تعدادی رنگ کار نیمه ماهر جهت کارگاه نجاری