شطرنج فراتر از یک بازی است! ورزش شطرنج يك ورزش فكرى و لذت بخش است كه براى افزايش هوش ریاضی، دقت، تمركز و IQ براى تمامى سنين پيشنهاد مى شود.

۳ هفته ۴ ساعت قبل
  • آموزش حرفه ای شطرنج | خانه و مدرسه شطرنج مشهد