زمینه فعالیت کارگزار گمرکی امین: ترخیص کالا به صورت صادرات و واردات و حمل و نقل کالای صادراتی به آسیای میانه با استفاده از کامیون خارجی، مشاوره در امر صادرات و واردات، حمل و نقل و بارگیری و تخلیه کالا ، اخذ مجوزهای قانونی، انجام ثبت سفارشات و انجا

۳ هفته ۴ روز قبل
  • کارگزار گمرکی امین (حمل کالا از مرز لطف آباد)