وانت بارشوراباد
۰۹۱۲۸۰۹۰۷۱۲

وانت
نیسان
خاور
کفی
زیرنظراتحادیه وانت باراستان تهران
 

۱ روز ۷ ساعت قبل
 • حمل بارکهریزک
 • حمل بارکهریزک
 • حمل بارکهریزک
 • حمل بارکهریزک
 • حمل بارکهریزک


وانت تلفنی شوراباد
۰۹۱۲۸۰۹۰۷۱۲
حمل بار
شوراباد
کهریزک
حمل ونقل کالا
وانت بار
شهرک صنعتی شورآباد
بامجوزاتحادیه
شبانه روزی
 

۱ روز ۷ ساعت قبل
 • حمل ونقل شورابادوانت بار09128090712
 • حمل ونقل شورابادوانت بار09128090712
 • حمل ونقل شورابادوانت بار09128090712
 • حمل ونقل شورابادوانت بار09128090712


اعطای مجوز  و نمایندگی  (پیک موتوری) ستاد سامان دهی کوثر  به کل استان تهران با مجوز  رسمی  و زیر نظر حمل و نقلترافیک شهرداری. با اعطای مجوز از ستاد کوثر می توانید  در هر جای از استان تهران  پیک راه اندازی کنید.

۴ روز ۱۷ ساعت قبل
 • اعطای مجوز و نمایندگی ( پیک موتوری)
 • اعطای مجوز و نمایندگی ( پیک موتوری)


تعمیرات انواع موتورهای پرکینز تحت نظارت کارشناسان مجرب و با تجهیزات تخصصی

مرکز تخصصی لیفتراکهای لینده : ۰۲۱۴۶۰۷۹۲۲۷/۰۲۱۴۶۰۷۹۲۰۷/۰۹۱۰۲۱۵۲۸۰۸

آدرس کانال تلگرام : @lifttruckcenter

۶ روز ۱۷ ساعت قبل
 • موتور پرکینز


فروش یکدستگاه لیفتراک لینده ۴/۵ تن در حد نو

مرکز تخصصی لیفتراکهای لینده : ۰۲۱۴۶۰۷۹۲۲۷/۰۲۱۴۶۰۷۹۲۰۷/۰۹۱۰۲۱۵۲۸۰۸

آدرس کانال تلگرام : @lifttruckcenter

۱ هفته ۱۷ ساعت قبل
 • فروش یکدستگاه لیفتراک