مرکز ارائه خدمات و مراقبت های بالینی در منزل زندگی برتر 
استخدام می نماید 
به تعداد زیادی خانم جهت مراقبت ، نگهداری و پرستاری از کودک سالمند و بیمار در منزل نیازمندیم 
با ما در تماس باشید 

۳ روز ۱۱ ساعت قبل
  • پرستار بیمار


مرکز پزشکی، پرستاری و مراقبتی در منزل سلامت اول با مجوز رسمی از وزارت بهداشت ودرمان با شماره مجوز ۱۳۹۰/۳۹۷ وبا بهره گیری از کادر مجرب آماده ارائه انواع خدمات پزشکی،پرستاری و مراقبتی در منزل به شرح زیر میباشد:

۱ هفته ۲ روز قبل
  • پرستار بیمار


مرکز پزشکی، پرستاری و مراقبتی در منزل سلامت اول با مجوز رسمی از وزارت بهداشت ودرمان با شماره مجوز ۱۳۹۰/۳۹۷ وبا بهره گیری از کادر مجرب آماده ارائه انواع خدمات پزشکی،پرستاری و مراقبتی در منزل به شرح زیر میباشد:

۱ هفته ۲ روز قبل
  • پرستار سالمند


مرکز پزشکی، پرستاری و مراقبتی در منزل سلامت اول با مجوز رسمی از وزارت بهداشت ودرمان با شماره مجوز ۱۳۹۰/۳۹۷ وبا بهره گیری از کادر مجرب آماده ارائه انواع خدمات پزشکی،پرستاری و مراقبتی در منزل به شرح زیر میباشد:

۱ هفته ۲ روز قبل
  • پرستار کودک


مرکز ارائه خدمات و مراقبت های بالینی در منزل زندگی برتر 
استخدام می نماید 
به تعداد زیادی خانم جهت مراقبت ، نگهداری و پرستاری از کودک سالمند و بیمار در منزل نیازمندیم 
با ما در تماس باشید 

۱ هفته ۲ روز قبل
  • پرستار سالمند


مرکز ارائه خدمات و مراقبت های بالینی در منزل زندگی برتر
استخدام می نماید 
به تعداد زیادی خانم جهت مراقبت ، نگهداری و پرستاری از کودک سالمند و بیمار در منزل نیازمندیم 
با ما در تماس باشید 

۱ هفته ۲ روز قبل
  • پرستار کودک


تعمیر انواع برند جارو برقی با کادری مجرب در تمام نقاط کرج پذیرفته می شود

۱ هفته ۳ روز قبل
  • تعمیر جارو برقی در کرج