• >اعزام نیروی خدماتی اقاوخانم درتمام نقاط تهران
  • >انجام کلیه امورنظافتی منزل
  • >نظافت مجتمع های اداری،شرکتها،دفاتروموسسات
  • >نظافت کلی ساختمانهای خالی ازسکنه(مناسب جهت نظافت قبل ازجابجای ونقل مکان)
۲ هفته ۱۳ ساعت قبل
  • شرکت خدماتی نظافتی همیارگستر (شماره ثبت1593)


نگهداري و مراقبت از سالمند با مراقبين آموزش ديده
نگهداري از کودک با کودکياران تحصيل کرده
انجام کليه خدما پرستاري در منزل و بيمارستان به صورت روزانه و شبانه روزي ويزيت بيمار در منزل -فيزيوتراپي بيمار 

۲ هفته ۵ روز قبل
  • پرستاری از سالمند و کودک


نگهداری و مراقبت از سالمند با مراقبین آموزش دیده
نگهداری از کودک با کودکیاران تحصیل کرده
انجام کلیه خدمات پرستاری در منزل و بیمارستان به صورت روزانه و شبانه روزی
ویزیت بیمار در منزل - فیزیوتراپی بیمار

۳ هفته ۵ روز قبل
  • موسسه پرستاري سينا