تعدادی کارگر جهت کار در کارگاه نجاری واقع در شهرک صنعتی خاوران با حقوق و مزایا نیازمندیم.
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۰۲۱۵۵۰۶۳۶۷۲ و ۰۹۲۲۵۳۹۶۰۵۹ تماس بگیرید.

۲ روز ۱۷ ساعت قبل
 • استخدام تعدادی کارگر جهت کار در نجاری


تعدادی کارگر جهت کار در کارگاه نجاری واقع در شهرک صنعتی خاوران با حقوق و مزایا نیازمندیم.
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۰۲۱۵۵۰۶۳۶۷۲ و ۰۹۲۲۵۳۹۶۰۵۹ تماس بگیرید.

۴ روز ۱۶ ساعت قبل
 • جذب تعدادی کارگر جهت کار در کارگاه نجاری


تعدادی کارگر جهت کار در کارگاه نجاری واقع در شهرک صنعتی خاوران با حقوق و مزایا نیازمندیم.
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۰۲۱۵۵۰۶۳۶۷۲ و ۰۹۲۲۵۳۹۶۰۵۹ تماس بگیرید.

۵ روز ۱۷ ساعت قبل
 • جذب تعدادی کارگر جهت کار در کارگاه تولید محصولات


شرکت معتبر با فرصت کم نظیر استخدام

***شرکت معتبر با فرصت کم نظیر و استثنایی

*** به چند نفر آقا یا خانم با بیان خوب و مسلط از تهران و شهرهای مختلف ایران برای کار تلفنی نیازمندیم

۶ روز ۱۵ ساعت قبل
 • شرکت معتبر با فرصت کم نظیر استخدام


تعدادی کارگر جهت کار در کارگاه نجاری واقع در شهرک صنعتی خاوران با حقوق و مزایا نیازمندیم.
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۰۲۱۵۵۰۶۳۶۷۲ تماس بگیرید.

۶ روز ۱۷ ساعت قبل
 • استخدام کارگر جهت کار در کارگاه تولید محصولات چوبی (نجاری)


تعدادی کارگر جهت کار در کارگاه نجاری واقع در شهرک صنعتی خاوران نیازمندیم.
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۰۲۱۵۵۰۶۳۶۷۲ تماس بگیرید.

۱ هفته ۱۸ ساعت قبل
 • استخدام تعدادی کارگر جهت کار در نجاری


تعدادی کارگر ساده جهت کار در کارگاه نجاری واقع در شهرک صنعتی خاوران نیازمندیم.
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۰۲۱۵۵۰۶۳۶۷۲ تماس بگیرید.

۱ هفته ۱ روز قبل
 • استخدام تعدادی کارگر جهت کار در نجاری


تعدادی کارگر جهت کار در کارگاه نجاری واقع در شهرک
صنعتی خاوران نیازمندیم.
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۰۲۱۵۵۰۶۳۶۷۲ تماس بگیرید.

۱ هفته ۲ روز قبل
 • استخدام تعدادی کارگر جهت کار در نجاری


تعدادی کارگر جهت کار در کارگاه نجاری واقع در شهرک صنعتی خاوران نیازمندیم.
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۰۲۱۵۵۰۶۳۶۷۲ تماس بگیرید.

۱ هفته ۴ روز قبل
 • استخدام تعدادی کارگر جهت کار در نجاری


موسسه علمی آموزشی رباتیک کودکان و دانش آموزان

۲ هفته ۲ روز قبل
 • استخدام کلیه رشته های تحصیلی در سراسر کشور


استخدام موتور سوار در یک شرکت معتبر همراه (با ضامن معتبر)
درآمد روزانه از ۱۵۰/۰۰۰تومان تا ۳۵۰/۰۰۰تومان
بدون بیمه

ضامن یک نفر کارمند یا بازنشسته یا مستمری بگیر یا جواز کسب دار الزامیست .

۳ ماه ۱ روز قبل
 • استخدام موتور سوار با درآمد عالی