مودم GSM با درگاه سریال(COM)

 

‍عرضه محصول جدید ساخت منشور سیمین‍

‍امکانات:

- اتصال به کامپیوتر از درگاه سریال.

-ارتباط مستقیم نرم افزار با مودم از طریق دستورات AT.

۶ روز ۲۳ ساعت قبل
  • مودم GSM با درگاه سریال(COM)


عرضه نسخه جدید مودم GSM ‪(usb)‬ ساخت منشور سیمین

امکانات:

- اتصال به کامپیوتر از طریق کلاس .USB HID

- ارسال پیامک در دو مد Text و PDU.

- ارسال پیامک Multi Part PDU.

۶ روز ۲۳ ساعت قبل
  • مودم GSM (usb) ساخت منشور سیمین