با حداقل ۳۰۰ میلیون سرمایه گذاری در راه اندازی یک شتابدهنده
۲ هفته ۳ روز قبل
  • با حداقل 300 میلیون سرمایه گذاری در راه اندازی یک شتابدهنده

نیاز به سرمایه گذار تا ۳۰۰ میلیون تومان راه اندازی شرکت تبلیغاتی
برای شروع استارتاپ نوین در زمینه IT با موضوع شرکت تبلیغاتی مبلغ ۳۰۰ میلیون مورد نیاز هست .
قرارداد رسمی منعقد میشه و درصد سود مشخصی رو تضمین می کنیم .
۲ هفته ۳ روز قبل
  • نیاز به سرمایه گذار تا 300 میلیون تومان راه اندازی شرکت تبلیغاتی

نيازمند همکاري با سرمايه گذار يا شريک  تا  ۳۰۰ ميليون تومان سرمايه
راه اندازی يک شرکت استارت اپ .
شروع سود دهي پس از ۲ ماه
بازگشت سرمايه پس از يکسال
۲ هفته ۳ روز قبل
  • نيازمند همکاري با سرمايه گذار يا شريک  تا  300 ميليون تومان سرمايه