کرم ضدکبودی سیکاستیم آرنیکا ای سی ام

کرم آرنیکا بر طرف کننده کبودی بعد از جراحی های زیبایی، تورم و خون مردگی ناشی از ضربه به صورت و بدن و تسکین دهنده خارش ناشی از گزش حشرات می باشد.

 

۳ هفته ۲ روز قبل
  • کرم ضد کبودی سیکاستیم آرنیکا acm