راکتور استیل-رکتور استیل-راکتور دست دوم-راکتور کارکرده-راکتور شیمیایی-راکتور تولید رزین-راکتور تولید رنگ-راکتور تولید پارافین-راکتور تولید مواد-راکتور تولید مواد شیمیایی-راکتور آزمایشگاهی-راکتور دو جداره-راکتور کوئل دار-رکتور دست دوم 

۴ روز ۱۲ ساعت قبل
  • راکتور دست دوم


دیگ پخت استیل دست دوم-دیگ پخت استیل کارکرده-دیگ پخت دست دوم-دیگ پخت کارکرده-دیگ پخت استیل-دیگ پخت ۱ تنی-دیگ پخت ۲ تنی-دیگ پخت مربا-دیگ پخت رب-دیگ پخت شیره خرما-دیگ پخت شیره انگور-دیگ پخت دو جداره-دیگ پخت دو جدار استیل-دیگ پخت رب انار-دیگ پخت روباز

۴ روز ۱۳ ساعت قبل
  • دیگ پخت استیل دست دوم


پاتیل گردون دست دوم-دیگ پخت دوار استیل-دیگ پخت استیل دوار-دیگ دوار پخت-پاتیل گردون دوجداره-،پاتیل دست دوم-پاتیل کارکرده-پاتیل گردون پخت رب-پاتیل گردون پخت مربا-پاتیل دو جداره استیل-پاتیل پخت-پاتیل مربا پزی-پاتیل استیل ۳۰۴-پاتیل استیل ۳۱۶-پاتیل تما

۴ روز ۱۳ ساعت قبل
  • پاتیل گردان استیل دست دوم


میکسر استیل ۵۰۰ لیتری-میکسر استیل کارکرده-میکسر استیل دست دوم-میکسر استیل دوجداره-میکسر ۵۰۰ لیتری-میکسر دوجداره استیل-مخزن میکسردار استیل-مخزن همزن دار استیل-مخزن ۵۰۰ لیتری استیل-استیل ۳۰۴-استیل ۳۱۶-استیل نو
توضیح:

۱ هفته ۳ روز قبل
  • میکسر استیل 500 لیتری


مخزن استیل نگهدارنده
مخزن استیل فلاکسی
مخزن استیل دو جداره
مخازن نگهدارنده شیر
مخازن نگهدارنده ایستگاه شیر
مخازن استیل ۳۰۴ نگهدارنده

۱ هفته ۳ روز قبل
  • مخزن استیل نگهدارنده دست دوم


میکسر استیل کارکرده-میکسر استیل دست دوم-میکسر یک تن استیل-میکسر ۱۰۰۰ لیتری دست دوم-مخزن استیل میکسردار-مخزن استیل تک جداره-مخزن استیل همزن دار-مخزن استیل ۱ تنی-مخزن دست دوم-مخازن استیل دست دوم-مخازن استیل تک جداره-مخازن استیل ۳۰۴-مخازن استیل ۳۱۶

۲ هفته ۱۳ ساعت قبل
  • میکسر استیل دست دوم