گروه توسعه سازمانی کاربرند در دی ماه سال ۱۳۹۵ با برگزاری گردهمایی کارآفرینان برندآفرین شروع بکار نمود و حال پس از نزدیک به دو سال فعالیت، تجربه ارزشمندی را در کوله بار خود دارد.

۷ ساعت ۵۱ دقیقه قبل
  • گروه توسعه سازمانی کاربرند