فروش مرغ تخم گذار
فروش مرغ تخم گذار نژاد لاین.نیک چیک.ال اس ال.لوهمن
عرضه پولت تخم گذار به صورت سه ماهه یا حسن بالاتر
فروش تخم مرغ به صورت عمده جزیی
فروش قفس مرغ تخم گذار ودست دوم به صورت اتوماتیک

۲۱ ساعت ۴۸ دقیقه قبل
  • عرضه پولت مرغ تخم گذار بصورت سه ماهه یا حسن بالاتر بصورت جزءی و عمد


فروش نیمچه مرغ بومی
  
فروش نیمچه مرغ بومی اصلاح نژاد شده
فوش نیمچه مرغ با واکسیناسیون کامل
فروش نیمچه مرغ بومی واکسن زده شده
فروش جزیی وکلی نیمچه مرغ
 

۲۱ ساعت ۵۷ دقیقه قبل
  • فروش نمیچه مرغ بومی اصلاح نژاد شده
  • فروش نمیچه مرغ بومی اصلاح نژاد شده