معماری و صنعت ساختمان امروزه بر محوریت خلاقیت حرکت می‌نماید و همواره معماران بدنبال مصالح و تکنولوژی هستند که ایده‌های خود را به عینیت برسانند.

۱ روز ۱۲ ساعت قبل
  • مبتکران بتن شرق؛ ارائه دهنده طرح های ساختمانی نوین


چهارچوب اتاقی آماده
 فرانسه( کف ۱۲-۱۳-۱۴) 
ساده (کف۱۲-۱۴) 
مکزیکی (کف۱۶) 
ورق ۲ میل مبارکه پروفیل جهان - پرشین و... 
قیمت ۱۶۳۰۰۰ تومان
www.choobfee.com

۱ هفته ۴ روز قبل
  • چهارچوب اتاقی آماده


پرشین پلاست تنها تولید کننده قرنیز , ابزار الات تمام U.PVC دیوار پوش و سقف کاذب

۱ هفته ۶ روز قبل
  • پرشين پلاست


شهر کاغذ 
حراج کاغذ دیواری 
از رولی ۳۰ هزار تومان 
پرده 
پارکت 
پستر ............
محدوده پونک
۴۴۴۹۴۱۰۱-۲

۲ هفته ۵ روز قبل
  • حراج کاغذ دیواری