محصول نانو

 

ضد اب سازی با مایعات نوین ساختمانی

ویژگیهای نانو و کار برد ها

اجرای اسان-

بدون درز

مقاوم در مقابل یخ زدن

قابل استفاده در درز های انبساط

مقاوم در برابر نور افتاب

۲ هفته ۶ روز قبل
  • نانو عایق رظوبتی هزاره سوم نمایندگی ساری . سمنان و گلستان
  • نانو عایق رظوبتی هزاره سوم نمایندگی ساری . سمنان و گلستان
  • نانو عایق رظوبتی هزاره سوم نمایندگی ساری . سمنان و گلستان
  • نانو عایق رظوبتی هزاره سوم نمایندگی ساری . سمنان و گلستان
  • نانو عایق رظوبتی هزاره سوم نمایندگی ساری . سمنان و گلستان
  • نانو عایق رظوبتی هزاره سوم نمایندگی ساری . سمنان و گلستان