و از جمله مراسم های فرهنگی و مناسبتی موسسه با هدفِ احیای سنت های نبوی-فاطمی و فرهنگ سازی بایسته های اخلاقی:
سر سفره خدا (برنامه های ویژه رمضان)
نشاط معنوی (سخنرانی اساتید مختلف با موضوعات کاربردی و قرآنی)

۱ هفته ۱ روز قبل
  • موسسه فرهنگی شمیم خانواده آسمانی و مراسمات