بنام خداوندبخشاینده

دستگاه هات پلیت مگنت آزمایشگاهی  یا هات پلیت استیرر چیست ؟چه کارکردی دارد؟و از چه قطعات داخلی ساخته می شود؟ودرچه آزمایشگاه هایی کاربرد دارد؟

۶ روز ۵ ساعت قبل
  • تعمیرهات پلیت مگنت


بنام خداوند بخشاینده
آون خلا ء چیست؟
ازچه قطعاتی ساخته شده است؟
عملکرد داخلی آن چگونه است؟
ودرچه آزمایشگاههایی از آن استفاده می کنند؟
خشک کردن بوسیله خلاء به چه شکل است ؟

۶ روز ۶ ساعت قبل
  • فروش وتعمیرات انواع آون خلا


بنام خدا
اکسیژن متر یاDOمتر چه نوع دستگاهی بوده وبه چه شکل کارکرده ودرچه مواردی کاربرد دارد

۱ هفته ۲۳ ساعت قبل
  • تعمیر انواع اکسیژن متر


بنام خداوند بخشنده
اکسیژن متر چیست؟وروش های اندازه گیری اکسیژن حل نشده درآب چگونه بوده واز چه قطعاتی درآن استفاده می شود.

۱ هفته ۱ روز قبل
  • فروش اکسیژن متر پرتابل wtwآلمان


بسمه تعالی
?what is a mantle
شوف بالن حرارتی  یا منتل آزمایشگاهی چیست؟
 شوف بالن حرارتی یا منتل  چه نوعی از دستگاه ها می باشد واز چه قطعاتی تشکیل شده ودر چه صنایعی کاربرد دارد؟

۱ هفته ۱ روز قبل
  • شوف بالن