ویژه دارندگان چک کارمندی،گواهی کسر از حقوق و چک آزاد 
شرایط:۲۰ درصد پیش پرداخت 
اقساط ۱ الی ۱۰ ماهه 
جهت اطلاعات بیشتر به وب سایت فنی مهدسی پاد مراجعه نماید.
کانال تلگرام beghestid@

۱ روز ۲ ساعت قبل
  • فروش افساطی لپ تاپ ویژه دارندگان چک


عرضه انواع لپ تاپ با چک کارمندی،چک آزاد و گواهی کسر از حقوق
شرایط خرید:۲۰ درصد پیش پرداخت
اقساط ۱ الی ۱۰ ماهه
جهت اطلاعات بیشتر به وب سایت مهندسی پاد مراجعه نمایید.
شماره های تماس:۳۳۲۸۵۷۴۹ ۳۳۲۸۵۷۷۳ ۰۸۷

۳ روز ۱ ساعت قبل
  • خرید اقساطی انواع لپتاپ به صورت اقساط


ویژه دارندگان چک کارمندی،گواهی کسر از حقوق و چک آزاد
شرایط:۲۰ درصد پیش پرداحت
اقساط ۱ الی ۱۰ ماهه
جهت اطلاعات بیشتر به وب سایت فنی مهندسی پاد مراجعه نمایید.
کاتال تلگرام beghestid@

۱ هفته ۴ ساعت قبل
  • فروش افساطی لپ تاپ ویژه دارندگان چک


ویژه دارندگان چک کارمندی،گواهی کسر از حقوق و چک آزاد
کارمندی:چک کارمندی،پرینت گردش حساب ۳ ماه آخر،آخرین فیش حقوقی،تصویر کارت ملی
آزاد:چک آزاد،پرینت گردش حساب ۳ ماه آخر،تصویر کارت ملی و شناسنامه
شرایط:۲۰ دزصد پیش پرداخت

۱ هفته ۴ روز قبل
  • فروش افساطی لپ تاپ با چک