شرکت آریا گستر پاسارگاد خاوران طراح، سازنده و مجری برتر در زمینه پروژه های تفریحی و توریستی پردرآمد می باشد.

۱ هفته ۱ روز قبل
  • سرمایه گذاری در پروژه های خاص و در صنعت گردشگری و تفریحی ( پرسود و زود بازده)
  • سرمایه گذاری در پروژه های خاص و در صنعت گردشگری و تفریحی ( پرسود و زود بازده)
  • سرمایه گذاری در پروژه های خاص و در صنعت گردشگری و تفریحی ( پرسود و زود بازده)
  • سرمایه گذاری در پروژه های خاص و در صنعت گردشگری و تفریحی ( پرسود و زود بازده)