1. ۲۰ کلاس ۲۰ تا ۶۰ نفره با قیمت مناسب  در سه طبقه در مرکز شهر
  2. اجاره کلاس به صورت سالیانه، ماهیانه،هفتگی و حتی ساعتی
۲ هفته ۴ روز قبل
  • اجاره کلاس وسالن کنفرانس با بهترین تجهیزات
  • اجاره کلاس وسالن کنفرانس با بهترین تجهیزات
  • اجاره کلاس وسالن کنفرانس با بهترین تجهیزات
  • اجاره کلاس وسالن کنفرانس با بهترین تجهیزات
  • اجاره کلاس وسالن کنفرانس با بهترین تجهیزات