مرکزپخش انواع سنگ ساب وبرش( گلینگ . یوروکات ترکیه )
درسازمختلف ۳*۱۸۰. .۶*۱۸۰. ۳*۱۱۵ . ۶*۱۱۵

مرکز پخش تیغ اره های آب صابونی آلمانی .فرانسه ایتالیایی. طوس ایران وچینی درسایز
(۲.۵*۲۵۰ ) (۲.۵*۳۰۰ ).

۵ روز ۴ ساعت قبل
  • ابزارجهان برش