فروش ویژه برنج هاشمی به صورت عمده وفله
بسته ۱ کیلو گرمی  ۲۵۰۰۰تومان
بسته ۵ کیلوگرمی هرکیلو   ۲۲۰۰۰تومان
بسته ۱۰ کیلوگرمی هرکیلو  ۲۱۰۰۰تومان
ارسال رایگان در کرج و تهران
با ضمانت کارشناسی اصل بودن برنج

۲ هفته ۲ روز قبل
  • فروش برنج هاشمی