گروه آزمون یار ارائه دهنده آزمون ورود به حرفه مهندسان به صورت آنلاین از طریق سایت یا نصب اپلیکیشن آزمون یار. آزمون نظام مهندسی آزمون یار در سه دسته آزمون با سوالات ثابت, آزمون با سوالات متغیر و آزمون سفارشی-پیمانه ای برگزار می شود.

۳ هفته ۲ روز قبل
  •  آزمون نظام مهندسی آنلاین (آزمون ورود به حرفه مهندسان)


شما میتوانید بر اساس سوابق شغلی و آخرین مدرک تحصیلی ارزشیابی شوید و در مدت زمان کوتاه مدرک معادل دیپلم تا دکتری اخذ کنید و از مزایای قانونی آن بهره مند شوید.

۳ هفته ۵ روز قبل
  • اخذ مدرک معادل دیپلم تا دکتری