کنجد پاکستانی مخصوص روغن کشی و افغانی 
کنجد ارده 
بادام زمینی مخصوص کره 
سیاه دانه 
کنجد ارده 
کنجد سفید هندی  مخصوص نان وایی
مغز تخمه افتاب گردان 
پودر نارگیل 
روغن کنجد 
روغن زیتون 

۱ هفته ۶ روز قبل
  • فروش مستقيم كنجد شسته شده و بوجاراذرين ودانه کلزا