اعزام نیروی مراقب کودک و سالمند - شرکت خدماتی پاکسازان هدف با شماره ثبت ۲۵۷۲۶و با بهره گیری از مدیریت تحصیل کرده و با ۴سال سابقه در زمینه تامین- اعزام نیروی خانم و آقا جهت نگهداری از سالمند کودک تامین نیرو جهت اسایشگاه ها   تلفن دفتر :۰۲۶۳۴۲۱۱۶۹۴

۲۳ ساعت ۵۵ دقیقه قبل
  • پرستاری از کودک و سالمند


مؤسسه مشاوره و ارائه خدمات پرستاری در منزل تهران درمان 
تأسیس ۱۳۸۳ بامجوزه رسمی شماره ۱۳۹۴۵۶/۳ 
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

۳ روز ۲۲ ساعت قبل
  • خدمات پرستاری در منزل تهران درمان