۱-اخذ تمامی مجوزهای مربوط به  کنسرت-آلبوم و تک ترک-شعر و ملودی-جنگ شادی-همایش و کنفرانس. 

۲-محری کنسرت-همایش-کنفرانس و جنگ شادی. 

۳ هفته ۴ روز قبل
  • همکاری با خوانندگان-تنظیم کننذگان- ترانه سرایان و بازیگران