خدمات شرکت اسباب کشی ایزی پک :

- جمع آوری و بسته بندی حرفه ای کلیه لوازم منازل

- انتقال و جا به جایی لوازم به محل جدید

- باز کردن بسته بندی و چیدمان وسایل در محل جدید

۳ هفته ۳ روز قبل
  • خدمات اسباب کشی و بسته بندی وسایل منزل ایزی پک