باشگاه بولینگ انقلاب

۱ ساعت بولینگ بازی کن نیم ساعت تیراندازی هدیه بگیر

۳ هفته ۴ روز قبل
  • خدمات رفاهی ورزشی باشگاه انقلاب


باشگاه تیراندازی CN

خدمات تفریحی و آموزشی تفنگ و تپانچه سنین ۶تا ۹۰ سال

کارت ورود به مجموعه ورزشی, انقلاب با ۵۰% تخفیف

هدیه ۱۰دقیقه بازی بولینگ

۳ هفته ۴ روز قبل
  • آموزش تیراندازی