پک پانسمان  بهبود درمان کننده تمام زخم های دیابتی و زخم بستر (انواع زخم های عفونی و غیر عفونی شدید و عمیق)

درمان قطعی زخم پای دیابتی و زخم بستر به روش پانسمان نوین

جلوگیری از قطع پای بیماران دیابتی با کمترین هزینه و در منزل

۵ روز ۷ ساعت قبل
  • پک پانسمان بهبود (درمان قطعی زخم پای دیابتی و زخم بستر)