قابل توجه افراد جویای کار

آیا از تعمیرات لوازم الکتریکی سررشته دارید؟

یا در زمینه تعمیرات وسایل و ابزار برقی تجربه ای دارید؟

به تعمیرات دستگاه های جوش و برش اینورتری علاقه دارید؟

۳ هفته ۲ روز قبل
  • آموزش نحوه تعمیر دستگاه های جوش و برش اینورتری


این فایل شامل ۴ تمرین درس dsp است که در نرم افزار متلب شبیه سازی شده و گزارش کامل pdf شده از تمامی مراحل کار برای هر تمرین به طور جداگانه وجود دارد . یک پروژه ی جامع برای دانشجویان رشته ی برق در تمامی گرایشها است .

۱ year 5 ماه قبل
  • پروژه ی کامل شبیه سازی متلب از 4 تمرین پردازش سیگنال دیجیتال (dsp)همراه با گزارش
  • پروژه ی کامل شبیه سازی متلب از 4 تمرین پردازش سیگنال دیجیتال (dsp)همراه با گزارش
  • پروژه ی کامل شبیه سازی متلب از 4 تمرین پردازش سیگنال دیجیتال (dsp)همراه با گزارش
  • پروژه ی کامل شبیه سازی متلب از 4 تمرین پردازش سیگنال دیجیتال (dsp)همراه با گزارش