موسسه واژ با همکاری کارگزاری کارآمد برگزار می کند:

 دوره های آموزش خصوصی عملیاتی و تجربی انجام معاملات در بورس اوراق بهادار:

 آموزشهای مورد نظر در دو دوره مختلف برگزار می‌شود:

۳ روز ۱۶ ساعت قبل
  • دوره های آموزش خصوصی عملیاتی و تجربی انجام معاملات در بورس اوراق بهادار در اصفها


تقویتی زیست شناسی دوازدهم تبریز با بالاترین کیفیت 
تدریس بصورت مفهومی و ترکیبی و یادگیری اسان

چرا شماهم زیست شناسی رو ۲۰ نگیرید؟!
زیست شناسی را قورت دهید!
زیست را جور دیگر باید خواند!

۳ هفته ۵ روز قبل
  • تقیویتی زیست شناسی دوازدهم


تقویتی زیست شناسی یازدهم تبریز با بالاترین کیفیت 
تدریس بصورت مفهومی و ترکیبی و یادگیری اسان

چرا شماهم زیست شناسی رو ۲۰ نگیرید؟!
زیست شناسی را قورت دهید!
زیست را جور دیگر باید خواند!

۳ هفته ۵ روز قبل
  • تقویتی زیست شناسی یازدهم


تقویتی زیست شناسی دهم تبریز با بالاترین کیفیت 
تدریس بصورت مفهومی و ترکیبی و یادگیری اسان

چرا شماهم زیست شناسی رو ۲۰ نگیرید؟!
زیست شناسی را قورت دهید!
زیست را جور دیگر باید خواند!

۳ هفته ۵ روز قبل
  • تقویتی زیست شناسی دهم


تقویتی شیمی دوازدهم

تقویتی شیمی در تبریز و شهرستان های اطراف با مناسب ترین قیمت

۳ هفته ۵ روز قبل
  • تقویتی شیمی دوازدهم


تقویتی شیمی یازدهم تبریز

تقویتی شیمی در تبریز و شهرستان های اطراف با مناسب ترین قیمت

۳ هفته ۵ روز قبل
  • تقویتی شیمی یازدهم


تقویتی شیمی دهم تبریز

تقویتی شیمی در تبریز و شهرستان های اطراف با مناسب ترین قیمت

۳ هفته ۵ روز قبل
  • تقویتی شیمی دهم