پلی آکریل آمید ها ( پلی الکترولیت ها ) در تصفیه آب به دلیل خاصیت لخته سازی خود ،فلوکولانت (FLOCCULANT ) نیز نامیده می شوند.

انواع پلی آکریل آمید ها :

۲ هفته ۳ ساعت قبل
  • پلی آکریل آمید polyacrylamide
  • پلی آکریل آمید polyacrylamide
  • پلی آکریل آمید polyacrylamide
  • پلی آکریل آمید polyacrylamide


شرکت بازرگانی جاهد طب در سال ۱۳۶۸ تأسیس شده است.

۳ هفته ۶ روز قبل
  • بزرگ ترین واردکننده مستقیم انواع تجهیزات نقشه برداری و اندازه گیری
  • بزرگ ترین واردکننده مستقیم انواع تجهیزات نقشه برداری و اندازه گیری
  • بزرگ ترین واردکننده مستقیم انواع تجهیزات نقشه برداری و اندازه گیری
  • بزرگ ترین واردکننده مستقیم انواع تجهیزات نقشه برداری و اندازه گیری